S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 135 Kč (5 Eur)
skladem
Naše cena 495 Kč (20 Eur)
skladem
Naše cena 745 Kč (30 Eur)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 8 490 Kč (342 Eur)
skladem
Naše cena 165 Kč (7 Eur)
skladem
Naše cena 1 358 Kč (55 Eur)
skladem

KONTAKTY

Motoshop ALDA-MOTO
Nerudova 725
697 01 Kyjov
napište nám

ANKETA

Jaký typ motocyklu preferujete?

Supersport 35% Cestovní 28% Chopper 16% Off-Road 20%

» Vrácení zboží ve 14denní lhůtě
Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě

 

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem


1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Motoshop Alda-moto, Aleš Jirousek Nerudova 725, 697 01 Kyjov, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem) viz. kontakty. Na naší webové stránce můžete rovněž stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete na adresu Aleš Jirousek, Nerudova 725, 697 01 Kyjov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 


Obecná pravidla

Tyto pokyny slouží jako rádce pro zákazníky, kteří chtějí vrátit koupené zboží ve 14ti denní lhůtě nebo ohledně toho získat více informací. Tato pravidla nejsou právnickým dokumentem, mají za úkol vás seznámit se správným postupem a upozornit na možná úskalí.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Spotřebitelem je zákazník internetového obchodu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitel nakupující jako soukromá osoba.

Dle obchodního zákona, se možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě nevztahuje na fyzické osoby podnikající a právnické osoby s uvedeným IČ a DIČ.

Dodavatelem je Aleš Jirousek  ALDA-MOTO, se sídlem Nerudova 725, 697 01 Kyjov; IČ: 68011067. Aleš Jirousek je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, do 14 dnů od převzetí zboží.

V jakém stavu musí být zboží

Objednané zboží si můžete rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení. Zboží musíte vrátit nepoškozené a neopotřebené, včetně příslušenství a návodu, je-li to možné, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

Obal není nutný, neboť není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Nicméně doporučujeme zboží rozbalovat opatrně tak, aby nedošlo ke zbytečnému poškození obalu.

Zákon pro vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě ovšem není určen k tomu, aby se k nakupování na internetu přistupovalo jako k půjčovně výrobků.

Pokud například zboží obsahuje spotřební materiál, tak při načnutí tohoto materiálu bude muset spotřebitel spotřební materiál uhradit.

Do kdy je možné zboží vrátit

Pokud se rozhodne vrátit zboží zašlete nám co nejdříve odstoupení od smlouvy, které musí být odesláno ve 14ti denní lhůtě.

Lhůta pro vrácení zboží trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího od převzetí zboží spotřebitelem. Pokud poslední den lhůty vychází na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší další pracovní den.

Při uplatnění vrácení zboží vám doporučujeme dodat spolu se zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je originál dokladu o koupi (účtenka nebo faktura / daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán) a vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku, v takovém případě nebude převzato.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Zjednodušený přehled výše uvedených pravidel

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14ti kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne následujícího od převzetí zboží spotřebitelem
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy stáhnete zde: odstoupení od smlouvy
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Zboží musí být vráceno nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.
 • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří např. audio a video nosiče.
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku.
 • Zákazník obdrží zpět své peníze do 14-ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy
 • Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve
 • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží
 • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti
MGU0NjF